2016 Dagsorden

dagsorden afsluttende generalforsamling 2016

 

Indkaldelse til

 

Genoptagelse af ordinær generalforsamling i juli måned.

 

Generalforsamlingen afholdes i Fjellerup Aktivitetshus på Niels Juels Plads 3, Fjellerup

 

Lørdag den 26 november 2016 kl. 9.00

 

  1. Dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Bestyrelsens beretning

 

  1. Afstemning af regnskab 2015 kan godkendes.

De oplyste indsigelser vil blive efterreviderede inden ordinær generalforsamling 2017.

Samtidig vil der på mødet blive forevist en power point omkring omkostningsudviklingen de sidste 20 år.

 

  1. Budget

Det for 2016 lavede budget kan ikke overholdes, da der er kommet regninger for advokatbistand samt de ekstra generalforsamlinger i 2016.

 

  1. Behandling af indkomne forslag

Indkommet forslag fra Grundejerforeningen Fjellerup Kær.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlem

 

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

  1. Valg af kritisk revisor med funktionstid på 2 år, samt valg af revisorfirma og revisorsuppleant

 

  1. Eventuelt

Bestyrelsen arbejder med vedtægtsændringer, som kan ses på hjemmesiden. Ligeledes vil det gamle pumpehus blive omdannet til arkiv, lager og med Vandværkets fremtidige adresse, som er Fælledvej 23, Fjellerup Strand. 8585 Glesborg.

 

 

Bilag: Budget

Forslag fra Fjellerup Kær grundejerforening.

 

Vel mødt

Bestyrelsen

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk