Takstblad 2017

Takstblad 2017 for Fjellerup strands Vandværk

Driftsbidrag

 

Excl moms

Incl moms

Fast årlige afgift pr. ejendom/bolig inc målerafgift

Kr.

400,00

500,00

Vandafgift per m3

Kr.

3,00

3,75

Statsafgift af ledningsført vand og grundvandskortlægning per m3

 

6,25

7,81

Anlægsbidrag(tilslutningsafgift)

 

 

 

Hovedanlægsbidrag:

Per parcelhus , sommerhus, lejlighed, andelsbolig

 

Kr.

 

10173,00

 

12716,25

Forsyningsledning-og stikledningsbidrag:

Per ejendom (matr.nr)

 

Kr.

 

13211,80

 

16514,74

Hovedanlægsbidrag:

Landbrugsejendomme, undervisning – og plejeinstitutioner, kontor – og forretningsejendomme, industri.

 

 

Kr.

 

 

10173,00

 

 

12716,25

Forsyningsledning – og stikledningsbidrag:

Landbrugsejendomme, undervisning – og plejeinstitutioner, kontor – og forretningsejendomme, industri.

Minimumstakst som for 250 m3 vandforbrug, eller efter forhandling

 

 

 

 

Kr.

 

 

 

 

52,82

 

 

 

 

66,03

 

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsfortagedet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejeren ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m3 fastsættes efter forhandling og godkendelse af Norddjurs Kommune.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings – og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1 januar efter ” indeks for ledningsarbejde pr. 1 oktober ”. Reguleringen for 2017 er 1,27 %.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning , hvor der eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand( statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. Gældende lovgivning.

Gebyr:

 

Excl. moms

Incl Moms

Rykkergebyr

Kr.

100,00

Momsfrit

Flyttegebyr

kr

250,00

312,50

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning

Kr

400,00

500,00

 

 

 

 

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk