INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

 Aktivitetshuset på Niels Juels Plads 3 i Fjellerup

 

Lørdag den 22. juli 2017 kl. 10.00

 

DAGSORDEN

1.       Velkomst

2.       Valg af dirigent

3.       Bestyrelsens beretning

4.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.       Budget for kommende år fremlægges til godkendelse

6.       Behandling af indkomne forslag

7.       Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg er                                 Lillian Hindborg                              Ønsker ikke genvalg

                                                  Susanne Sørensen                         Modtager genvalg

8.       Valg af revisor samt revisionsfirma

9.       Eventuelt

BESTYRELSEN

 

MEDSENDT MATERIALE

Revideret regnskab for regnskabsåret 2016

Budget for kommende år

Takstblad for Fjellerup Strands Vandværk 2017

Sidste vandanalyse

FLYTNING:

HUSK AT MEDDELE DIREKTE TIL VANDVÆRKET VED SALG AF SOMMERHUS SAMT ÆNDRINGER AF BETALINGSADRESSE.

Kasserer Peter Hansen                                              mobil 4218 0980                           fsvvkasseren@gmail.com

 

LEDNINGSBRUD:

Drift Erik Bjerregaard                                                 mobil 2165 9725                           fsvvdrift@gmail.com

VVS Installatør Michael Ungstrup                             mobil 3070 7763

 

TILMELD dig/jer nyhedsbrevet som udkommer 4 gange årligt på                           www.fsvv.dk


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk