Agenda 2018

Dagsorden ordinær generalforsamling 2018

Andelsselskabet

FJELLERUP STRANDS VANDVÆRK A.m.b.a

Fælledvej 23. 8585 Glesborg 4218 0980 / 2165 972

 

Ordinær Generalforsamling i Juli måned. Generalforsamlingen afholdes i Fjellerup Aktivitetshus på Niels Juels Plads 3, Fjellerup.

Lørdag den 28 juli 2017 kl. 10.00

Dagsorden

 1. Velkomst.

 2. Valg af dirigent.

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 5. Budget for kommende år fremlægges til godkendelse.

 6. Behandling af indkomne forslag: Nye Vedtægter

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt 2 suppleanter

På valg: Kaj Overgaard, modtager genvalg

Peter Hansen, modtager genvalg

Stig Laursen, modtager genvalg

 1. Valg af revisor samt revisionsfirma

 2. Eventuelt

Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag den 28,juli 2017 kl. ca 11.30

 

 1. Vedtægtsændringer. Se hjemmesiden

 2. Eventuelt

   

Gå på hjemmesiden www.fsvv.dk og tilmeld nyhedsbrevet, som udkommer

4 gange om året

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk