Takstblad 2019/2020

       
Takstblad 2019 for Fjellerup strands Vandværk      
Driftsbidrag   Excl moms Incl moms
Fast årlige afgift pr. ejendom/bolig inc målerafgift Kr. 400,00 500,00
Vandafgift per m3 Kr. 3,00 3,75
Statsafgift af ledningsført vand og grundvandskortlægning per m3   6,37 7,96
Anlægsbidrag(tilslutningsafgift)      
Hovedanlægsbidrag:       
Per parcelhus , sommerhus, lejlighed, andelsbolig Kr. 10173,00 12716,25
Forsyningsledning-og stikledningsbidrag:      
Per ejendom (matr.nr) Kr. 13666,11 17082,64
Hovedanlægsbidrag:      
Landbrugsejendomme, undervisning – og plejeinstitutioner, kontor – og forretningsejendomme, industri.      
  Kr. 10173,00 12716,25
Forsyningsledning – og stikledningsbidrag:      
Landbrugsejendomme, undervisning – og plejeinstitutioner, kontor – og forretningsejendomme, industri.      
Minimumstakst som for 250 m3 vandforbrug, eller efter forhandling      
       
  Kr. 54,64 68,30
       
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsfortagedet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejeren ved tilslutning.      
Forbrug over 10.000 m3 fastsættes efter forhandling og godkendelse af Norddjurs Kommune.      
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle.      
Forsynings – og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1 januar efter ” indeks for ledningsarbejde pr. 1 oktober ”. Reguleringen for 2019 er 1,5 %.      
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning , hvor der eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand( statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. Gældende lovgivning.      
Gebyr:   Excl. moms Incl Moms
Rykkergebyr Kr. 100,00 Momsfrit
Flyttegebyr kr 250,00 312,50
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning Kr 400,00 500,00
 Takster for 2019  er   godkendt af      
Peter Thastum      
Miljøsagsbehandler/ Norddjurs kommune      
       
       


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk