2021 Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Andelsselskabet

FJELLERUP STRANDS VANDVÆRK A.m.b.a

Fælledvej 23.   8585 Glesborg    4218 0980  /  2165 9725

 

Ordinær Generalforsamling i Juli måned – grundet corona   , blev den udsat , derfor ny dato.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamlingen afholdes i Fjellerup Aktivitetshus på Niels Juels Plads 3, Fjellerup.

Lørdag den  16  Oktober 2021  kl. 9.00

             Dagsorden

  1. Velkomst.
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning for 2019-2020
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
  6. Budget for kommende år fremlægges til godkendelse.
  7. Behandling af indkomne forslag.   Forslag skal indsendes til formanden           senest 9 oktober 2021
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt 2 suppleanter

På valg: Susanne Sørensen, modtager genvalg

Palle Vinther, modtager genvalg

  1. Valg af revisor samt revisionsfirma
  2. Eventuelt

BESTYRELSEN

      Generalforsamlingsmateriale kan ses på hjemmesiden og opslagstavlen Fælledvej 23:

       Revideret Regnskab for regnskabsåret 2019- 2020

      Budget for kommende år

      Takstblad for 2020/2021

      Sidste vandanalyser

 

Flytning:

Husk at meddele vandværket direkte ved salg af sommerhus samt ændringer af betalingsadresse.

Kontaktnumre:

Kasseren Susanne C Sørensen  Mail:  kasseren@fsvvpost.dk   mobil : 4218 0980

Drift: Erik Bjerregaard  Mail:  fsvvdrift@fsvvpost.dk   mobil: 2165 9725

Ved ledningsbrud:

VVS installatør  Michael Ungstrup Mobil  3070 7763 eller Erik Bjerregaard  mobil 2165 9725

 

Gå på hjemmesiden www.fsvv.dk  og tilmeld nyhedsbrevet, som udkommer 4 gange om året


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk