Sidste nye analyser

EurofinsLogo
Batch
EUDKVE-21089518             Version: 112020
Sagsnavn Fjellerup Strands Vandværk - Ledningsnet              
Sagsnummer/lokalitetsnr                
Udtagning: dato/initialer 16-08-2021 08:55/Eurofins Miljø Vand A/S,DSN5              
Modtaget på laboratoriet 16-08-2021              
Rapport (seneste rapportrevision) 20-08-2021/AR-21-CA-21089518-01              
Prøvenummer 835-2021-80937248              
Prøve mærke Fælleskøkken              
DGUnr                
                 
Komponent Resultat Enhed DL Metode        
Farvetal, Pt 2,6 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C         
Turbiditet < 0.05 FNU 0,05 DS/EN ISO 7027-1: 2016.         
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012         
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012         
Kimtal ved 22°C 3 CFU/ml 1 ISO 6222:1999         
Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0,01 SM 3120 ICP-OES        
Akkrediteret prøvetagning Ja     DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A        
pH 7,5 pH   DS/EN ISO 10523:2012         
Prøvetagning efter flush Udført     DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A        
Vandtemperatur 18,3 °C   DS/EN ISO 19458:2006         
Ledningsevne ved 20°C 470 µS/cm 15 DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)         
Prøvens lugt Ingen              
Prøvens smag Normal              Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk