Klordesinficering

Klordesificering

Klordesinficering

Følgende procedure følges

Klordesinficering benyttes ved bakteriologisk forureninger, og det anbefales at kontakte vandværkets brøndborer, samt en evt. rådgiver.

Dette arbejde er sundhedsfarligt, for dem der udfører arbejdet.

Hvis klorholdigt vand kommer med ud til forbrugerne (tilsigtet eller ved uheld), kan dette give forbrugerne væsentlige gener.

Desinficering kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på boringer, tanke eller ledningsnettet og uanset hvilket desinficeringsmiddel der anvendes. Tilladelse kræves til såvel indpumpning som afledning af tilsætningsstoffer.

Derfor – dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes en sådan.

  • Vandværkets rådgiver

  • Vandværkets leverandør

  • Vandværkets brøndborer

  • FVD`s konsulenter

NB Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for politi eller andre myndigheder.

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk