Vandforurening

Vandforurening

Der er konstateret forurening af drikkevandet med XXXXXXXXX(coliforme bakterier, pesticider, olie) i dette område og der er derfor lukket for vandet.

Embedslægen fraråder at anvende vandet til drikkevand, madlavning og personlig hygiejne.

Midlertidige aftapningsmuligheder:

Der er opstillet midlertidige aftapningsmuligheder på følgende adresser:

Gadenavn og husnummer:

Herfra kan der hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Medbring selv dunke.

Yderligere information:

Følg med i udviklingen i vandforureningen på vores hjemmeside.

Henvendelser om sundhedsmæssige spørgsmål kan rettes til embedslægen på tlf. 7222 7970 eller e-mail: senord@sst.dk

Henvendelser om tekniske spørgsmål kan rettes til Fjellerup Strands Vandværk på tlf. 2165 9725


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk