Brand og eksplosion

Brand og eksplotion

 

Brand og eksplosion

Følgende procedure følges:

Kontakt 1-1-2 Brandvæsen

 

 

Alarm indgået

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. Der spørges om omfang, evt. skader og skadelokalitet

Varsling

Nærmeste omgivelser advares

Konsekvenser

Vurderes

Handling

Ved afbrydelse af el-forsyning skal Energi Midt kontaktes

Information

 

Udbedring af skade

 

Opfølgning

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk