Lækager

Lækage

 

 

Lækager på  ledningsnettet

 

Følgende procedure følges:

Alarm indgået

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, der spørges om omfang og eventuelle skader og skadeslokalitet

 

Varsling

Driftsbestyrer varsler relevante samarbejdspartnere, f.eks. VVS-installatør eller smed. Herefter disponerer vedkommende mandskab

 

Konsekvenser

Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørte områder fremgår af plan over ledningsnettet.

Vurdering af  nødvendige vandskadereducerende tiltag.

 

Handling

Lækage lokaliseres, evt. med hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha. afspærringsmateriel.

Etabler eventuelt nødvandsforsyning.

 

Information

Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. oversigt over følsomme forbrugere, evt. gennem medier og/eller løbesedler ved større komplicerede lækager.

Brandvæsen informeres om, hvilket område der er lukket.

 

Udbedring af skade

Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse.

Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Når skaden er udbedret skal rørene gennemspules.

 

Opfølgning

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk