Sabotage

Sabotage

 

Trusler om sabotage

Følgende procedure følges:

 

 

Alarm indgået

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse noteres om muligt navn og adresse.

 

Varsling

Nærmeste omgivelser advares

 

Konsekvenser

Vurderes

 

Handling

I krigstilfælde eller krigslignende situationer kan der trækkes på Hjemmeværnet. Aftales med beredskabschefen.

 

Information

 

 

Udbedring af skade

 

 

Opfølgning

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk