Strøm udfald

Strømudfald

Strøm udfald

Følgende procedure følges:

Alarm indgået

Noter tidspunkt og hvordan melding kom.

 

Varsling

El-installatør kontaktes

Energi Midt ved større strømudfald

 

Konsekvenser

Undlad direkte indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed

 

Information

Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugere og beredskabschefen

 

Udbedring af skade

Ekstern aktør

 

Opfølgning

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser

 

 

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk