Bestyrelsen per 1/10 2018

 

Formand: Kaj Overgaard mail: formand@fsvvpost.dk

Hybenvænget 5, Fjellerup Strand. 8585 Glesborg

Mobil: 2963 5047/28873725

 

Næstformand: PeterHansen: naestformand@fsvvpost

Telefonvejen 20, Fjellerup Strand 8585 Glesborg

Mobil 2041 3916

 

Sekretær: Palle Vinther  mail: sekretaer@fsvvpost.dk

Mobil 2618 5255

 

Kasserer: Susanne Sørensen mail: kasserer@fsvvpost.dk

Mobil: 4218 0980

 

Webmaster: Stig Laursen mail: kommer senere

Klara Hansensvej 2, Fjellerup Strand. 8585 Glesborg

Mobil: 4016 4845

 

1. suppleant: Lone Riisom

Th Andersensvej 44, Fjellerup Strand, 8585 Glesborg

Mobil 4093 0524

 

2. suppleant. Emil Kjeldsen mail: eek13@outlook.dk

Fuglevænget 13. Fjellerup Strand. 8585 Glesborg

Mobil: 2299 5801

 

Kritisk revisor: Kåre Langlet mail: langlet52@gmail.com

Havvej 9. Fjellerup Strand. 8585 Glesborg

Mobil: 3078 7694

 

Revisor Preben Lerche mail: prebenlerche@gmail.com

Mobil 4057 5420

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk