Takstblad 2014

Takster for året 2013

Oversigt over driftsbidrag, tilslutningsbidrag og gebyrer.

Driftsbidrag

  Excl. moms Inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig incl. målerafgift 400,00 500,00
Vandafgift pr. m3 3,00 3,75
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3  (Vandskat) 6,13 7,66

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)

  Excl. moms Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus,  lejlighed, andelsbolig 10.173,00 12.716,25
Forsyningsledning- og stikledningsbidrag: Pr. ejendom (matrikkelnr.) 12.891,50 16.114,40

Hovedanlægsbidrag: (kr per m3)
Landbrugselendomme, undervisning- og plejeinstitutioner, kontor- og forretningsejendomme, industri.

Minimumstakst som for 250 m3  årligt  vandforbrug, ellers efter forhandling

40,70 50,88

Forsyningsledning- og stikledningsbidrag: (kr per m3) 
Landbrugselendomme, undervisning- og  plejeinstitutioner, kontor- og forretningsejendomme,  industri.

Minimumstakst som for 250 m3  årligt  vandforbrug, ellers efter forhandling

51,55 64,44

Gebyrer

  Excl. moms Inkl. moms
Rykkegebyr 100,00 Momsfrit
Flyttegebyr 250,00 312,00
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning 400,00 500,00

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet  betaler i stedet  faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og  stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m3  fastlægges efter forhandling og godkendelse af Norddjurs  Kommune.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for  ledningsarbejder  pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt  at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til  vandværket jfr. gældende lovgivning.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk