Vandværkets medarbejdere

Driftleder

Erik Bjerregaard, telefon 2165 9725, mail drift@fsvv.dk

Bogholderi

Lonnie Juncher, telefon 8698 3455 (tirsdag og fredag formiddag), mail lonj@redmark.dk

Afløser for driftlederen ved ferie og sygdom

Kaj Overgaard, telefon 2963 5047, mail formand@fsvv.dk